Værd at vide

Værd at vide om
din brændeovn
Skorstenen er brændeovnens "lunge"


Dens funktion er ikke alene at skulle bortskaffe røgen uden gener
for det omkringliggende miljø, men også at skabe træk i ovnen.
En dårlig isoleret- eller for lav skorsten, vil ofte medføre dårligt træk.
Dårligt træk bevirker dårlig forbrænding og røgudslag når lågen åbnes.
Endvidere kan det forårsage udslip af røggasser til de omgivende rum.
 
Trækket skabes af opdriften i den varme røg i skorstenen.
Opdriften vokser dels med røgtemperaturen, dels med skorstenshøjden.
Skorstenen trækker først optimalt, når den er varm. Sørg derfor for ved korrekt
 optænding, at skabe god varme i skorstenen med det samme.Utætheder fra utætte
renselemme og manglende pakningsnorimellem røgrør og murbøsning etc,
vil forringe trækket fra skorstenen.  
Løbesod

Løbesod opstår ved for lav 
forbrændingstemperatur og/eller
vådt træ. Løbesod giver stor risiko 
for skorstensbrand. Løbesod 
genkendes som en brun, 
klæbrig masse. 
For lav 
forbrændingstemperatur
opstår, fordi der ikke tilføres
tilstrækkeligt med luft til
brændkammeret i forhold til
mængden af træ, eller fordi der
bliver lagt for lidt træ på i forhold 
til brændkammerets størrelse.


Hvilken ovn
? 

Det gælder om at vælge en ovn 
som opfylder alle behov, både 
designmæssige og funktionelle 
behov. Ovnen skal også fungere 
som et møbel, så designet er i
kke uvæsentligt. Når der skal
vælges ny brændeovn, er
der dog også en lang række 
andre ting, som skal være på 
plads, således at den daglige 
brug er uproblematisk, levetiden 
lang og miljøhensynet på plads.
Vi vil nedenstående forsøge at 
forklare lidt om de vigtigste 
begreber og funktioner. 


Varmefordeling
 

Konvektionsovnene, har ofte en 
udvendig kappe, som er åben 
for oven og for neden.
Luften imellem selve ovnen og 
yderkappen på ovnen opvarmes, 
og da ovnen altså trækker koldere 
luft ind for neden og sender den 
opvarmede luft ud for oven, 
cirkuleres luften i rummet. 
Derved fordeles varmen 
bedre end ved stråleovnene. 
Man kan sige at konvektionsovne 
skaber en mere behagelig, 
ensartet og "blød" varme.  
Effekt

 

Ovnens størrelse og kapacitet skal passe til det varmebehov der forefindes.
Effekten opgives i kilowatt (KW)Som hovedregel opvarmer en konvektions 
brændeovne 10 - 20 kvadratmeter pr. kilowatt, alt efter husets isoleringsgrad, 
højde til loftet, placering i rummet m.v.

 

Generelt kan man sige, at ved en loftshøjde på 2,4 m opvarmer 1 Kw følgende

 

 

 

 Skærmbillede 2019-01-29 kl. 13.38.26.png Skærmbillede 2019-01-29 kl. 13.38.40.png   Skærmbillede 2019-01-29 kl. 13.38.49.png Skærmbillede 2019-01-29 kl. 13.39.17.png 

Ekstra god isolering

25 Kvm.

God isolering

20 Kvm.

Middel isolering

15 Kvm.

Dårlig isolering

10 Kvm
BEMÆRK i denne forbindelse, at ovnene har en minimums-
og maksimumseffekt. Det er vigtigt ikke at få for stor en ovn.
Hvis ovnen er for stor, risikerer man, at skulle justere for meget
ned for ovnen pga. varmen, hvorved ovnen ikke brænder
optimalt og miljømæssigt forsvarligt.

Forbrændingen bliver ufuldstændig, og de uforbrændte gasser
sætter sig som sod i skorstenen. Dette kan i værste tilfælde medføre skorstenbrand.Store brændkamre kræver meget træ, og hvis effekten
sænkes, falder temperaturen i brændkammeret ofte så meget, at en
optimal forbrænding ikke længere er mulig.

Konklusionen er: Hellere en lille brændeovn der får lov til at
"arbejde", end en stor der ikke fungerer og skader miljøet.
Den nominelle ydelse er et udtryk for ved hvilken effekt ovnen
er afprøvet, og er det tal man skal bruge til at
regne den reelle effekt ud.  


Placeringen af ovnen


Placeringen af Konvektionsovne er
mindre følsomme, idet de som ovenfor beskrevet,
varmerluften op og lader denne cirkulere i boligen.Ved
placeringenaf ovnen er det derfor ligeså vigtigt at
finde et sted der passer indretningsmæssigt.Top eller bagudgang?


Bagudgangs løsningen kræver
et godt træk fra skorstenens side, da
denne løsningskaber mere modstand
for røgens vej. Røgen vil helst gå den naturlige
vej - opad.Hvis du ikke er sikker på, at du
har et godt træk i skorstenen, anbefaler vi dig
en topafgangs løsning. Hvis du er i tvivl kan
du kontakte os og få rådgivning.

Rudeskyl


For at modvirke sod dannelse
på ovnens glasrude, er det nødvendigt at
tilføre ilt henover ruden.Dette princip
kaldesrudeskyl. Alle brændeovne Pejsebutikken
sælger har indbygget rudeskyl.

Sort eller grå farve?


Er en smagssag. Sorte ovne er lettere
ar reparere hvis de får en ridse. Til gengæld
kan man lettere se støv på en sort overflade.